Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 34/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 8/12/2017
Người ký: Đàm Văn Eng
Lĩnh vực văn bản: Phổ biến giáo dục pháp luật