Về việc quán triệt chứng thực sơ yếu lý lịch

Số ký hiệu: 683 /STP-HCTP
Ngày ban hành: 31/8/2017
Người ký: Hứa Tân Hợi
Lĩnh vực văn bản: Hành chính tư pháp