Đoàn công tác Cục Bổ Trợ tư pháp - Bộ Tư pháp làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đoàn công tác của Cục Bổ trợ tư pháp- Bộ Tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp làm Trưởng Đoàn đã làm việc với  Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nông Thanh Khoa- Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Mã Gia Hãnh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp ; đại diện các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và  một số đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Mã Gia Hãnh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo về tình hình triển khai Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành  và Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật Đấu giá tài sản như vấn đề lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thời gian thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, xây dựng trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản….

Phát biểu tại tại buổi làm việc, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp  Nguyễn Thị Mai đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan trong phạm vi thẩm quyền. Đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành, Cục Bổ trợ tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, góp phần triển khai Luật Đấu giá tài sản đạt hiệu quả. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn công tác hy vọng rằng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phố hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, hoạt động đấu giá tài sản sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn, phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

                                         Lã Trang

Các tin khác