Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1256/QĐ-BTP, ngày 3/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Chiều ngày 19/6/2019 Đoàn công tác do Bộ Tư pháp chủ trì làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng, thực hiện việc kiểm tra về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

                                     Các đại biểu dự buổi làm việc

Đoàn công tác có đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và chuyên viên Bộ Tư pháp. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành có liên quan.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao đối với: công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong những năm qua đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản. Qua đó có những đóng góp thiết thực vào những thành quả chung về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Đ/c Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp ,Trưởng đoàn công tác liên ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Thể chế về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời; công tác kiểm tra, xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật được thực hiện thường xuyên, triển khai đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị nhằm chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, tạo cơ sở pháp lý và phục vụ tốt cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, một số kết quả nổi bật như: ban hành 03 quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 128 văn bản quy phạm pháp luật (39 Nghị quyết, 89 Quyết định) và thực hiện cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; tự kiểm tra đối với 145 văn bản; kiểm tra đối với 132 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến; hoàn thành kỳ hệ thống hóa (2014-2018) gồm 507 văn bản, trong đó còn 328 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực... Những kết quả đó được Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, bước đầu qua kiểm tra đã phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu chưa phù hợp với quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực: nội vụ, tài chính, giáo dục và đào tao, công thương, xây dựng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ. Trên cơ sở các ý kiến kiểm tra của Đoàn công tác, các đại biểu dự buổi làm việc tập trung thảo luận, làm rõ thêm các nội dung văn bản và đề xuất xử lý các nội dung chưa phù hợp; kiến nghị, đề xuất với Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

   Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác, đã chỉ ra trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các nội dung; đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết đối với các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; làm rõ trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL để từ đó hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng văn bản QPPL. Đồng thời, đề nghị Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh; sớm ban hành Kết luận kiểm tra văn bản, làm cơ sở cho địa phương xử lý, khắc phục hậu quả.

Trước đó cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp về tình hình triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra sơ bộ 114/328 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực./.

Ngọc Ánh

Các tin khác