Giấy mời dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Thời gian: 13h30 ngày 17/1/2019 tại hội trường tầng 3- nhà khách văn phòng UBND tỉnh ( Giao Tế)