Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng địa điểm kinh doanh chợ tại khu 3, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng